par3      hot1  apart1

SEABANK:Делби на ниви, ливади, лозя и овощни градини

SEABANK - Според Закона за Собствеността и Ползването на Земеделските Земи ( ЗСПЗЗ ) всеки собственик има право да поиска делба на общ имот.SEABANK ви съветва да обмислите добре с роднините си решението да разделите имотите си, поради факта, че веднъж раздробени тяхната пазарна цена вече би била по-ниска. Допълнително ще се наложи да заплатите хонорар на адвокат, услугите по разделянето и т.н. В случаите когато това е необходимо най-лесно делба може да се извърши на доброволен принцип. За това е необходимо съсобствениците да заявят желанието си за делба пред Нотариус (с или без адвокат). Там, където няма Нотариус, доброволната делба на нивите може да извърши съдията по вписвания. За това са необходими следните документи:
• Нотариален акт или решение на поземлена комисия;
• Скица на имота, издадена от поземлената комисия. Тя е в сила 6 месеца от датата на получаване;
• Удостоверение за наследници, издадено от районното кметство;
• Проект за делба.
Когато се делят ниви, ливади, лозя и овощни градини не се допуска разделянето на:
• ниви на части по-малки от три декара;
• ливади на части по-малки от два декара;
• лозя и овощни градини на части по-малки от един декар.
Това правило се спазва и при определяне на дяловете на отделните наследници, съсобственици на земи, получени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
You are here Полезно SEABANK:Делби на ниви, ливади, лозя и овощни градини