par3      hot1  apart1

SEABANK:Може ли да се строи на земеделска земя?

SEABANK -Върху земеделска земя може да се изграждат постройки и сгради, свързани със селското стопанство и животновъдството, но при следните условия:
1. Ако теренът е до 10 дка, могат да се строят едноетажни стопански постройки със застроена площ до 35 кв.м. Те трябва да се ползват за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. Позволено е и изграждане на помещения за обитаване, които нямат траен статут. Те не се заплащат при отчуждаване и комасация на земята.

Застрояването на имота се извършва въз основа на скица с нанесено от главния архитект на общината местоположение на постройката.

2. Ако теренът е над 10 дка, могат да се строят по-големи стопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна продукция и отглеждане на животни, както и жилищни сгради за домакинствата на собствениците на земята или от лицата, заети в производството на селскостопанска продукция.
За това са необходими застроителни решения, съобразени с действащите законодателни планове. Решението задължително трябва да е придружено от обяснителна записка, която изяснява точно вида на сградата и съоръженията. Сградите и постройките се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване (двор за застрояване).
При желание за промишлено или жилищно строителство, е наложително да се промени статута на земеделската земя

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
You are here Полезно SEABANK:Може ли да се строи на земеделска земя?