par3      hot1  apart1

SEABANK:Какво е НАТУРА 2000

SEABANK -НАТУРА 2000 включва български тероитории в европейската екологична мрежа.
В НАТУРА 2000 са включени защитени зони, които не се определят нито от кмета на населеното място, нито от Министерството на околната среда и водите. Това е направил екип от над 150 специалисти от научните институти, съвместно с представители на неправителствени организации (избрани чрез конкурс) и доброволци по места. Критериите, по които се определя кои земи да бъдат включени, са само научни.
В НАТУРА 2000 не се включват урбанизирани територии и промишлени зони. На нови проверки за въздействие върху околната среда няма да се подлагат градоустройствените и селищни планове, получили екологични оценки.
Върху земите в екологичната мрежа няма изрични забрани за строителство и др. видове дейности. Прави се обаче оценка за въздействието, което биха оказали проектите върху конкретната защитена зона. Това е в рамките на действащите нормативи.

НАТУРА 2000 не променя собствеността на земята! 

Земите, включени в екологичната мрежа, не могат да бъдат изключени заради инвестиционни намерения.

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
You are here Полезно SEABANK:Какво е НАТУРА 2000