par3      hot1  apart1

SEABANK:Полезна информация за тези, които купуват недвижим имoт

 • Искате собствен дом. Предстои ви проучване на пазара на недвижими имоти – цени, местонахождение на имота, вид строителство /старо, ново, монолитно, панелно/, инфраструктура – път, автобусни спирки, детски градини, училища, магазини. В тези първи стъпки може да ползвате и брокери на недвижими имоти, ако не успеете сами или чрез познати и приятели да намерите имота, който търсите. Известните и с опит строителни фирми има и собствени интернет сайтове с подробна информация за изпълняваните строежи – снимки, квадратури, схеми и скици на имотите, както и цени и начини на плащане. Помнете, че ако имотът е намерен чрез брокер на недвижими имоти, то вие му дължите комисионна за услугата – 2-5 % от продажната цена, която сте договорили с продавача. Преди да извършите огледа на имот, прочетете внимателно договора за посредничество / или друг документ/, който ви предлага брокера. В него са упоменати условията за начина на плащане на комисионната. Не ви съветваме да търсите имот чрез брокер, преди да сте одобрен за кредит. Преди да отидете в банката за кредит, трябва да сте наясно с цената на имота, както и колко може да отделяте месечно от семейния чист доход /всички приходи минус всички разходи/ за погасителни вноски. Съветваме ви 50-60% от чистия месечен доход да остава за семейна издръжка.
 • Вие сте взели решение за покупка на имот, като за целта е необходим и кредит. Трябва вие лично или с помощта на кредитни консултанти да изберете банка кредитор, от която ще получите сумата , която не ви достига за покупката. По принцип услугите на кредитните консултанти са безплатни. Те получават възнаграждение от банката, която ви  кредитира. Бъдете внимателни, ако ви искат пари. В интернет има достатъчно информация за кредитни консултанти.
 • Вече сте уточнили банката, като сте сравнили няколко оферти. Избрали сте тази, която има най-нисък ГПР /годишен процент на разходите/ и най-ниски други разходи /имуществена застраховка и застраховка Живот/. ГПР е най-важният показател, по който може да сравнявате и оценявате различни оферти. В ГПР се включват освен договорената лихва, и дължимите такси и комисионни към банките (такса за разглеждане на документи, комисионни за обработка, годишни или месечни такси и др.). Таксите са за сметка на клиента и заедно с договорената годишна лихва формират общия разход (като процент от сумата на кредита), който заемателя трябва да покрие.
 • Кредитната институция ще провери вашата кредитоспособност. Всяка банка има собствена методика  за оценка на кредитоспособността. Колкото е по-добра кредитоспособността ви, толкова по-добра оферта  ще ви предложи банката. Ще ви изискат документи за семейните / съпруг,съпруга/ доходи и за семейното ви положение. Вие трябва да представите копие на лична карта; трудов договор / постоянен трудов договор от минимум 6 месеца/; документ за трудово възнаграждение; договори за управление; удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения към държавата за купувачите и продавачите на имота; доходи от ренти; аренди; наеми и други, които може да докажете документално. Ако имате доходи като собственик на фирма, то трябва да представите счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за една пълна финансова година. Банката ще изиска експертна оценка на имота, който се купува. Тази оценка се извършва от външна фирма, с която банката има договореност или от служители на самата банка. Експертната оценка е важна, тъй като банката кредитира между 70 и 80 % от експертната стойност. В кредитния бум 2007-2008 г. някои банки кредитираха и на 100 % . При положение, че имате просрочен /и/ кредит /и/, вероятността да получите нов кредит е много малка, да не кажем нулева.
 • На банката ще са и необходими и документи, които засягат имота, който ще бъде закупен от вас и съответно ипотекиран в полза на кредитора. Тези документи са : нотариален акт за собственост / продавачът на имота трябва да ви снабди с копие от акта за собственост/; данъчна оценка на имота / продавачът го получава от съответната община/; удостоверение за наличие/липса на вещни тежести върху имота /продавачът го изисква от службата по вписванията /; скица на имота; предварителен договор за покупко-продажба, подписан от купувача и продавача на имота. По закон разходите по покупко-продажбата могат да се поделят на половина между купувача и продавача. В практиката обаче, най-често разходите са за сметка на купувача, но това е въпрос на договорка.Ако се ипотекира имот в строеж, то се изискват и следните документи: актуална скица – виза за проектиране; разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, протоколи за заверени коти и нива; удостоверение от съответната общината по чл.181 от ЗУТ за изпълнен груб строеж.
 • Един хубав ден ви се обаждат, че сте одобрен да получите жадувания кредит. Определя се дата за изповядване на сделката пред нотариус. Пред нотариуса първо се изповядва договора за покупко-продажбата на имота, чрез който вие ставате собственик на имота. Разходите по покупко-продажбата са: нотариална такса, местен данък /това е най-големия разход и се плаща в полза на  общинския бюджет – 2 – 2,6% върху материалния интерес/, такса вписване в Агенцията по вписване и банкова такса. Непосредствено след това се вписва и договорната /или законова / ипотека за недвижимия имот, с която вие се съгласявате, че при не спазване на кредитния договор, банката може да продаде имота ви, за да се възмезди. Разходите за договорната ипотека  са :  нотариална такса, такса вписване и банкова такса. Информирайте се предварително от юриста на банката за тези разходи.
 • Остава да имате постоянна работа и да плащате редовно кредита си, което ви го пожелаваме.

 • Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

  Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
  You are here Полезно SEABANK:Полезна информация за тези, които купуват недвижим имoт