par3      hot1  apart1

SEABANK:Какво кара цените на имотите да се повишават?

SEABANK -Експертите в областта на недвижимите имоти биха искали да са медиуми, за да могат винаги да правят верни прогнози относно това в каква посока ще поеме пазарът.

Без свръхестествени способности обаче те трябва да разчитат на пазарни и икономически данни, за да преценят какви са перспективите за даден пазар в краткосрочен план.

Докато собствениците на имоти нетърпеливо чакат цените на жилищата да се повишат, онези, на които им предстои покупка, постоянно очакват онзи илюзорен момент, в който цените са ударили дъното и се канят всеки момент да започнат да се покачват, пише San Francisco Chronicle.

И едните, и другите имат различна времева рамка за това кога биха искали цените да поемат нагоре, но на практика всеки потребител желае икономиката, като цяло, и пазарът на имоти, в частност, да се подобряват.

И така какви са предпоставките за ценови ръст на пазара на имоти?

Както всеки пазар, който се движи от човешкия фактор, така и пазарът на имоти в много случаи е пряко зависим от психологически и емоционални фактори, които диктуват поведението на продавачите и купувачите. Тези аспекти са причина действията на участниците не винаги да са логични и рационално обосновани, което затруднява още повече изработването на коректни прогнози.

Въпреки това има редица конкретни и научни сили, които движат пазара и потребителите и които служат за оценка на това какво е вероятно да се случи на него занапред.

Общо казано, експертите базират своите прогнози за най-големите пазари на някои ключови макроикономически и специфични за сектора данни. Един от съществените фактори е пазарът на труда, създаването на нови работни места и безработицата в настоящия момент и очакванията за нея в близко бъдеще.

Това са основните компоненти, които обуславят нагласата и доверието на потребителите и оказват директно влияние върху техните решения.

Друг съществен фактор е миграцията. Тя определя жилищните нужди на населението. Обикновено тя е насочена от по-малките населени места към по-големите градски центрове, което определя динамиката на търсенето и предлагането в едните и другите.

Всички тези компоненти, както и общото представяне на икономиката, бизнеса и политическата стабилност в региона, обуславят оценката на жилищните цени към даден момент. Те са причина за това да се реализират повече или по-малко сделки и съответно да се строят повече или по-малко имоти в даден регион, чието изграждане от своя страна играе роля за баланса между търсене и предлагане.

Жилищното предлагане зависи до голяма степен и от основните характеристики на населеното място, градоустройство, инфраструктура, доколко добре се управлява и какво качество на живот предоставя то.
Не само че през период на силен пазар на труда потребителите се стремят да преминават от жилища под наем към собствени, но по-голямата част от тях избират да живеят в региони, които предлагат по-голяма възможност за заетост и професионална реализация. Тези фактори определят търсенето на пазара и в този смисъл водят до по-високи цени на имотите в дадени области.

Друг основен фактор е наличността на финансиране. На развитите пазари средностатистическият потребител разчита основно на ипотечно финансиране за покупката на своя имот. Това прави ролята на кредитиращите институции основен фактор на пазара на имоти, превръщайки ги в един от значимите контрагенти на пазара.

Те обаче също се влияят от горепосочените тенденции при взимане на решение за това дали и колко финансиране да отпускат и при какви условия да става това. Те дефинират лихвените нива, при които предоставят кредитиране, което, в комбинация с пазара на труда, определя решението на потребителите за ползване на един или друг кредитен продукт.

Експертите на пазара също така взимат предвид историческото представяне на жилищния пазар, за да определят неговото бъдеще. Региони с малки или нулеви ценови понижения през последните години се очаква да останат стабилни и дори да отчетат ценови ръстове в обозримото бъдеще. Онези с по-малко сътресения и принудителни отнемания също се считат за по-сигурни пазари за инвестиции и покупка на имот.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
You are here Полезно SEABANK:Какво кара цените на имотите да се повишават?